Miksi käyttää kiinteistönvälittäjää? - Juujärvi LKV

Miksi käyttää kiinteistönvälittäjää?

Kodin vaihto on useimmille elämän suurin kauppa.

Lähes koko henkilökohtainen omaisuus on pelissä. Viime aikoina on ollut tarjolla paljon erilaisia palveluja itsemyyjille. Näiden palvelujen suosio ei ole kuitenkaan noussut odotusten mukaan. Syy tähän on varsin selvä. Itse myyminen on riski sekä myyjälle että ostajalle.

Kiinteistönvälittäjän merkitys_Juujärvi LKV

Paikkaammeko omat hampaat ja lääkitsemmekö itsemme netistä löytyvien diagnoosien perusteella? Kiinteistönvälittäjä on asuntokaupan ammattilainen, jonka tehtävä on varmistaa, että kodinvaihto sujuu turvallisesti ja lainmukaisesti molempien osapuolien kannalta.

Ostajan tulisi aina pyrkiä löytämään asunto välittäjän kautta myytävistä kohteista.

Ostaja voi myös tehdä ostotoimeksiannon, jolloin välittäjä etsii ostajalle sopivan asunnon. Silloin palkkion maksaa ostaja, mutta vasta kun kauppa syntyy.

Kodinvaihtoon liittyy paljon taloudellisia ja teknisiä riskejä, jotka tulee hoitaa siten, että osapuolten omaisuus on turvattu – ja yöunet niin ikään. Itsemyyjän on vaikea todentaa, että ostaja on tosissaan ja sitoutuu sopimussakkoon, mikäli luopuisi kaupanteosta. Myyjä on jo voinut tehdä sitoumuksia uudesta kodista ja tilanne voi olla pahimmillaan katastrofaalinen, ellei ammattitaitoinen välittäjä ole laatinut yhdessä ostajan kanssa virallista ostotarjousta, jossa ostaja sitoutuu kaupantekoon ja mahdollisiin sanktioihin.

Tekniset riskit ilman välittäjää tehtävässä kaupassa ovat aina suuremmat kohteen kunnosta, asunnon varustelusta ja siihen kohdistuvista mahdollisissa velkaosuus- ja vastikekustannuksista kertomisessa. Sen sijaan välittäjää sitoo lakisääteinen selonottovelvollisuus ja tiedonantovelvollisuus.

Ostaja ottaa ison riskin, ellei osta asuntoaan välittäjän kautta.

On myös tutkittu, että suomalainen ostaja ei halua tulla näytölle, jos siellä ei ole neutraali osapuoli paikalla. Tällöin myyjä ei saa kontaktia kaikkiin potentiaalisiin ostajiin ja mahdollisesti asunnosta saatava hinta jää alhaisemmaksi tai kauppa jää kokonaan toteutumatta.

On tutkittu, että erityisesti nuoret ostajat ovat peloissaan tehdessään ensimmäistä asuntokauppaa ja haluavat mahdollisimman paljon tietoa ja varmuutta. Tämän varmuuden ja tiedon voi antaa vain ammattitaitoinen kiinteistönvälittäjä.

Välittäjä on myös myynnin ammattilainen ja osaa valita parhaat kuvaajat sekä myyntiargumentit kohteesta. Välittäjällä on parhaat mahdollisuudet tavoittaa ostajat esimerkiksi sosiaalisen median kautta, sillä sen menestyksellinen tekeminen vaatii teknologiaa, joka on räätälöity asuntojen myyntiin.

Oikean hinnan määritys on ensiarvoisen tärkeää, kun myynti aloitetaan.

Väärin hinnoittelemalla pilataan helposti myytävän asunnon kiinnostavuus ja toisaalta ilman välittäjän asiantuntemusta ja ammattilaisten käyttämää tietokantaa toteutuneista kauppahinnoista asunto voidaan hinnoitella liian alhaiseksi ja myyjä ei saakaan markkinahintaa.

Sekä ostajan että myyjän kannattaa siis luottaa välitysalan ammattilaiseen, joka noudattaa hyvää välitystapaa.

Lähde:
Jussi Mannerberg
toimitusjohtaja Suomen Kiinteistönvälittäjät ry SKVL
puheenjohtaja Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto